Zorg en ondersteuning, assistentie dichtbij als dat nodig is

Artikel 25. Gezondheid

Voor mensen met een handicap is goede zorg en ondersteuning vanzelfsprekend. Alle mogelijkheden die de WMO, de gezondheidszorg en de WLZ bieden kunnen worden aangewend voor de zorg voor mensen met een handicap. zij krijgen de hulpmiddelen die nodig zijn. Zij krijgen de begeleiding die nodig is. Daar hebben ze recht op.