Zelfstandig wonen met een beperking

Artikel 19. Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij

In het VN-verdrag handicap staat dat je ook met een beperking het recht hebt om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij. De overheid moet ervoor zorgen dat je met een beperking inderdaad zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en echt deel uit kunt maken van de maatschappij, zonder belemmeringen.