Werk en inkomen: maatschappelijke betekenis hebben

Artikel 27. Werk en werkgelegenheid
Artikel 28. Behoorlijke levensstandaard en sociale bescherming


Voor mensen met een handicap is het krijgen en houden van een baan vaak geen vanzelfsprekendheid. Maar zij hebben recht op een duurzame baan. Als het nodig is kan daar ondersteuning bij worden geleverd, zoals job-coaching. Misschien moet de werkplek worden aangepast zodat de werknemer met een handicap goed en veilig aan het werk kan.

Het werk dat mensen met een handicap doen, moet volwaardig betaald worden, zodat zij een goed besteedbaar inkomen hebben. En, als dat nodig is, krijgen mensen met een handicap aangepast werk.