Wat is het VN verdrag voor mensen met een Handicap?

In het VN-verdrag staat wat de regering en de gemeenten moeten doen om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dus ook als het gaat over mensen met een handicap. Het gaat over best veel onderwerpen. Bijvoorbeeld gaat het over meedoen, toegankelijkheid, wonen, werken, zorg en welzijn. Het VN-verdrag zorgt dat het leven van mensen met een handicap verbetert. Kortom dat hun leven prettig en goed leefbaar is.

Mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een psychische beperking, mensen met een verstandelijke beperking vallen onder het VN-verdrag. Maar ook mensen met een chronische ziekte tellen daarin mee.

De regering maakt hier plannen voor. En maakt hier afspraken over. Bijvoorbeeld met gemeenten. 

2 miljoen mensen met een beperking

In Nederland wonen 2 miljoen mensen met een beperking. Deze mensen hebben natuurlijk dezelfde rechten als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld het recht op werken, reizen, internetten, onderwijs en sporten. Maar ze kunnen die dingen alleen doen als de samenleving rekening houdt met hun beperking.

Wat hebben mensen met een beperking nodig om echt mee te kunnen doen? Dat weten zij zelf het beste.