Mobiliteit: jezelf kunnen verplaatsen

Artikel 20. Persoonlijke mobiliteit

Om goed, zelfstandig te kunnen reizen is toegankelijk openbaar vervoer van groot belang. Op een veilige manier in kunnen stappen is wezenlijk. Maar ook de borden en de communicatie moeten in orde zijn. Bij parkeerplaatsen is het van belang dat er voldoende plek is voor mensen met een handicap, en dat er geen belemmeringen zijn zoals slagbomen, onduidelijke bewegwijzering of slecht bereikbare stallingen. Voor mensen die toegewezen zijn op vervoer op maat is het van belang dat zij gebruik kunnen maken van taxi’s of doelgroepenvervoer zonder belemmeringen.