Participatie is meedoen

Artikel 26. Habilitatie en revalidatie
Artikel 29. Participatie in het politieke en openbare leven

Kinderen en volwassenen met een handicap doen mee. Dat betekent dat zij volledig en effectief en op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen in de samenleving. Zij mogen zelf keuzes maken. Zij krijgen gelijke kansen. Ze hebben toegang tot waar ze toegang voor willen hebben. We leven samen met elkaar: mensen met een zichtbare handicap, mensen met een onzichtbare handicap en mensen zonder handicap.

Debat uitvoering VN-verdrag Handicap: ‘Vrijblijvendheid moet er echt af’.

Schaduwrapportage Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland.