Onderwijs en scholing, je levenslang kunnen ontwikkelen

Artikel 24. Onderwijs

Elk kind, met of zonder beperking, heeft recht op passende opvang en passend onderwijs. De schoolgebouwen zijn toegankelijk voor alle kinderen. Kinderen kunnen op een veilige manier naar school. Zij worden begeleid van school naar werk. Zij hebben de mogelijkheid om een leven lang bij te scholen, om te scholen, na te scholen. Zij kunnen zonder beperking deelnemen aan cursussen.