Interessante sites

Het Gehandicapten Platform ‘s-Hertogenbosch

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.

kennispleingehandicaptensector.nl – In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring aanwezig. Maar vaak blijft dit weggestopt binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector wil dit veranderen. Het Kennisplein is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

HogeNood.nu is een toilet app waar je direct het dichtstbijzijnde toegankelijke toilet met je smartphone kunt vinden.

Het Waarmerk drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Als een website toegankelijk is, kan deze door alle bezoekers goed worden gebruikt. Ook is de website dan beter vindbaar in zoekmachines.

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is de branchevereniging voor de horeca. Dit is wat ze zeggen over toegankelijkheid en het VN-verdrag.

MKB Toegankelijk is een programma van MKB-Nederland en VNO-NCW. Ze werken samen met het ministerie van VWS, de VNG en de Alliantie VN-verdrag.

Stichting Raket is opgericht als platform tussen mensen met een beperking die werk zoeken en het bedrijfsleven. Vaak wordt een beperking van een medewerker gezien als een inperking in de capaciteit. Maar is dat wel zo? Raket vraagt werknemers en overheid hun ogen te openen voor talent. Door bedrijven en overheidsinstanties in contact te brengen met talenten en met elkaar, wil Raket prikkelen tot nieuwe verbindingen en zienswijzen. 

De coalitie voor inclusie is een netwerk van organisaties en mensen, die samen werken aan een inclusieve samenleving. Dit is een samenleving waarin iedereen erbij hoort en gewaardeerd wordt om zijn talenten. In een inclusieve samenleving zijn er dus geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking.

Per Saldo is de landelijke vereniging van budgethouders. Zij informeren en adviseren en komen op voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden budget, kortweg het pgb. In het woud van regels en ontwikkelingen rondom het pgb geeft Per Saldo houvast.

De LFB is de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. Ze komen op voor de belangen van mensen met een beperking. Wij praten met beleidsmakers en politici. Zij geven begrijpelijke informatie. Zij organiseren bijeenkomsten, trainingen en workshops.

MIND is een initiatief van Fonds Psychische GezondheidMIND Korrelatieen MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS en is onderdeel van het Deltaplan Dementie.

Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én mensen met een verstandelijke beperking om samen iets te doen tijdens de Prokkelweek: één week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.

Stijn Coronel is een rolstoel Inspirator. Hij wil zijn positieve levensinstelling en levenservaring graag delen om mensen op een andere, meer positieve manier naar de wereld te laten kijken.

SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en niet-aangeboren hersenletsel. In alle fasen en domeinen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te kunnen doen.

College van de Rechten van de Mens. Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht met vragen over discriminatie en de betekenis van mensenrechten in Nederland.

Stuurlui – we zijn gespecialiseerd in WordPress development en digitale toegankelijkheid. We delen graag onze kennis over digitale toegankelijkheid zodat iedereen op een gemakkelijke manier gebruik kan maken van websites. 

Radar – Vóór gelijke behandeling, tegen discriminatie

LCR – De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid.