Bevordering van bewustwording

Artikel 8. Bevordering van bewustwording


Er moet een goed beeld komen. Daarvoor moet actie ondernomen worden om vooroordelen tegen te gaan. Er moet meer aandacht komen voor wat mensen met een handicap wel kunnen. En op welke waardevolle manier zij meedoen in de maatschappij.