Activiteiten


Verslag thematafel vervoer dd. 10 oktober 2019

 

“Paddenstoelen zien op 10/10” – De Week van de Toegankelijkheid 2019. Een initiatief van Ieder(in), dit jaar onder andere in samenwerking met Natuurmonumenten, met gratis activiteiten voor iedereen.


28 maart 2019, Thema tafel: bezoek Activiteiten Centrum Duinendaal

Het project Iedereen telt mee in Den Bosch! heeft op 28 maart 2019 gesproken met een grote groep mensen met een handicap. Tijdens deze bijeenkomst werd het VN-verdrag voor mensen met een handicap uitgelegd. Ook werd het gesteld dat het ontzettend belangrijk is dat er mét mensen met een handicap wordt gesproken en niet óver hun. vanuit de groep kwam naar voren dat er nog een wereld te winnen is. Het was een zeer zinvolle en positieve bijeenkomst.


18 maart 2019, Thema-tafel: Bezoek Kinepolis

Op 18 maart heeft een delegatie van mensen met een handicap een bezoek gebracht aan Kinepolis. Op een uiterst vriendelijke wijze zijn zij ontvangen door Peter de Baaij, die alles heeft uitgelegd over hoe de bioscoop werkt en op welke manier zij rekening houden met mensen met een handicap. Op overtuigende wijze hebben de “ervaringsdeskundigen” een aantal zaken voor het voetlicht kunnen brengen. Iets waar de manager van Kinepolis, ‘s-Hertogenbosch goed kennis van heeft genomen. De delegatie was erg te spreken over hoe correct ze werden behandeld en dat zij zeer serieus genomen werden in de zaken die ze naar voren brachten.